Spatula Laundry

Ukuran l.k 11cm x 2cm
Spatula ini digunakan untuk proses spot removal (penghilangaan noda), digunakan bersama-sama dengan spot removing board dan spot removing chemical.


WhatsApp us